Ga naar de inhoud

Bij Raved Fabrics zijn we zeer alert op de noodzaak van passende bescherming en verantwoorde verwerking van alle persoonlijke gegevens die we ontvangen en geven we gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid een hoge prioriteit. Dit privacybeleid (hierna “Beleid” genoemd) bevat een beleidsverklaring met betrekking tot onze verwerking van persoonlijke gegevens zoals hieronder beschreven en helpt jou te begrijpen welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Dit beleid is alleen van toepassing op de verwerking van jouw persoonlijke gegevens door ons wanneer we jouw toestemming hebben om je een nieuwsbrief te sturen of de verwerking van jouw persoonlijke gegevens als je product(en) van onze website koopt.

Onze verwerking van jouw persoonsgegevens is onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (in de volgende “AVG”) en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

Gegevensbeheerder en contactgegevens

Gegevensbeheerder en contactgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die – indirect of direct – naar jou kunnen verwijzen, zoals een adres, naam, e-mailadres, telefoonnummer etc.

Wanneer je jezelf abonneert op onze nieuwsbrief:

Als je ons toestemming hebt gegeven om je onze nieuwsbrief te sturen, verwerken wij jouw naam en e-mailadres. Je kan jezelf op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief waarop je bent geabonneerd, via de link onderaan de nieuwsbrief of door ons te mailen op [email protected]

Wanneer je een bestelling plaatst:

Wanneer je een bestelling plaatst op onze website of contact opneemt met onze klantenservice, verwerken wij de gegevens die je aan ons hebt verstrekt, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, land en betalingsgegevens. Dergelijke persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
Wettelijke basis AVG artikel 6, 1, lid b (uitvoering van een overeenkomst) met als doel:

 • Jouw bestelling vervullen
 • Jouw bestelling verzenden
 • De klantvoorziening verzorgen
 • Zorgdiensten
 • Retouren en terugbetalingen afhandelen

AVG artikel 6, 1, lid 1, letter c (wettelijke verplichtingen) met als doel:

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals boekhouding en consumentenkoopwetten.

Delen van jouw persoonsgegevens

We delen alleen persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in dit beleid.

Als je een bestelling heeft geplaatst op onze website, geven wij jouw persoonlijke gegevens door aan partners, die optreden als onafhankelijke gegevensbeheerders. Dit is van toepassing op de volgende situaties:

 • Verzenddiensten; Wanneer jouw bestelling klaar is voor verzending, delen we naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer met onze verzendpartners om jouw levering af te handelen.
 • Betalingsdiensten; Wanneer je een bestelling op onze website voltooit, wordt jouw betaling afgehandeld door onze betalingspartners.

Behalve zoals beschreven in dit beleid, kunnen we persoonlijke gegevens die we verzamelen of die je verstrekt voor doeleinden die in dit beleid worden beschreven en onder onze verantwoordelijkheid, bekendmaken aan vertrouwde externe leveranciers (gegevensverwerkers), b.v. storage, hosting en andere IT-diensten. Wij maken alleen gebruik van gegevensverwerkers die jouw gegevens een passend niveau van gegevensbescherming kunnen bieden.

In sommige gevallen kunnen we ook persoonsgegevens doorgeven aan organisaties in zogenaamde derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Dergelijke overdrachten kunnen worden gedaan als een van de volgende voorwaarden van toepassing is;

de Europese Commissie heeft besloten dat er een passend beschermingsniveau is in het land in kwestie, of
andere passende waarborgen zijn getroffen, bijvoorbeeld het gebruik van de modelcontractbepalingen (EU-modelclausules)

goedgekeurd door de Europese Commissie of de gegevensverwerker, of
dat er uitzonderingen zijn in bijzondere situaties, zoals het nakomen van een contract met u of uw toestemming voor de specifieke overdracht.

Veiligheid

We hebben adequate organisatorische en technische maatregelen genomen en zullen deze handhaven om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk of illegaal worden verwijderd, verslechterd of verloren gaan, aan onbevoegde derden worden bekendgemaakt of op een andere manier worden misbruikt of in strijd met de wetgeving inzake gegevensbescherming worden gebruikt.

In het geval van een beveiligingsinbreuk waarbij we schatten dat er een hoog risico bestaat dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden misbruikt, zullen we u onverwijld op de hoogte stellen van een dergelijke beveiligingsinbreuk. We zullen u ook informeren over wat we hebben gedaan om het risico op misbruik van uw gegevens te minimaliseren.

Verwijdering van uw persoonlijke gegevens

We verwijderen uw persoonlijke gegevens wanneer we deze niet langer hoeven te verwerken om een ​​of meer van de hierboven vermelde doeleinden te vervullen of om te voldoen aan specifieke wettelijke vereisten.

Uw toestemming voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief wordt bewaard zolang we u nieuwsbrieven sturen en tot twee jaar na de laatste e-mail die is verzonden.

Indien u een bestelling bij ons heeft geplaatst op onze website, worden uw persoonsgegevens uiterlijk 5 jaar na het einde van het boekjaar waarin uw laatste transactie heeft plaatsgevonden verwijderd, tenzij wij verplicht zijn tot een langere bewaartermijn om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Jouw rechten

Volgens de AVG heb je het recht om:

 • Toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens over jou die wij verzamelen en gebruiken. Je hebt het recht om kosteloos een kopie van jouw gegevens te verkrijgen. We kunnen echter een vergoeding in rekening brengen die overeenkomt met administratieve kosten als om meer kopieën van de gegevens wordt gevraagd, of als het verzoek ongegrond of buitensporig is.
 • Vraag om rectificatie van onjuiste of onnauwkeurige gegevens over jou, of om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen.
 • Vraag of je persoonlijke gegevens kunnen worden gewist.
 • Vraag om de beperking van de verwerking van jouw gegevens (onder bepaalde omstandigheden).
 • Port je gegevens.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Cookies, pixels en andere systeemtechnologieën. Onze website verzamelt informatie met behulp van technologie zoals cookies, pixels en tags (in jouw browser of apparaat). Raadpleeg ons Cookiebeleid voor informatie over hoe we dit soort technologieën gebruiken.

Vragen of opmerkingen? Je kunt ons rechtstreeks e-mailen op [email protected] met vragen of suggesties. We zullen ons best doen om de vragen te beantwoorden en de zorgen op te lossen.

Als je klachten hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie over de lokale gegevensbeschermingsautoriteiten vindt u onder de volgende link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Cookies beleid

Bij raved nemen we gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid serieus. Dit betekent dat we zorgen voor een passende bescherming en verantwoorde verwerking van alle persoonlijke informatie die we ontvangen. Wij garanderen volledige vertrouwelijkheid bij het verwerken en opslaan van jouw persoonlijke gegevens die op deze site worden ingediend. Aarzel niet om hieronder jouw cookievoorkeuren aan te passen.

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld naar aanleiding van acties van jou die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Je kunt jouw browser instellen om deze cookies te blokkeren of jou te waarschuwen voor deze cookies, maar sommige delen van de site zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Functionele Cookies

Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe partijen, wiens diensten we aan onze pagina’s hebben toegevoegd. Als u deze cookies niet toestaat, werken sommige of onze deze diensten mogelijk niet correct.

Targeting Cookies

Deze cookies kunnen via onze site worden geplaatst door onze advertentiepartners. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een ​​profiel van jouw interesses op te bouwen en jou relevante advertenties op andere sites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op de unieke identificatie van jouw browser en internetapparaat. Als je deze cookies niet toestaat, krijg je minder gerichte advertenties te zien.

Hoe we de informatie gebruiken

Persoonlijke informatie wordt verzameld en gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van een bestelling in onze webshop
 • Aanmelden voor de nieuwsbrief
 • Overdracht van ander marketingmateriaal, inclusief uitnodigingen voor evenementen en het toekennen van waardecodes
 • Samenvatting van de aankoopgeschiedenis
 • Statistieken en analyse van het verkeer op www.ravedfabrics.com
 • Andere marketingmaatregelen

Wij willen erop wijzen dat het gebruik van jouw persoonlijke gegevens voor het verzenden van marketingmateriaal alleen plaatsvindt als je vooraf jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, tenzij de wet voorziet in de mogelijkheid dat wij contact met jou kunnen opnemen zonder dat je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Eerst jouw toestemming. Raved houdt statistieken bij over welke delen van de website onze gebruikers bezoeken en welke producten favoriet zijn bij de gebruikers. Deze gegevens bevatten geen persoonlijke informatie. De verzamelde gegevens geven ons kennis over hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. We kunnen niet zien waar u vandaan komt of waar u op internet surft wanneer u onze site verlaat. We verkopen of maken op geen enkele andere manier informatie bekend over het gebruik en de navigatie van onze website door onze gebruikers en we verkopen noch verspreiden informatie over uw aankopen aan derden.

Geen openbaarmaking van informatie

Uw persoonlijke gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt. Onder bepaalde omstandigheden en in overeenstemming met de wetgeving kunnen we echter wettelijk verplicht zijn om informatie door te geven aan overheidsinstanties of de politie. We zijn bijvoorbeeld verplicht om informatie aan de politie te verstrekken in geval van vermoeden van creditcardfraude.